Een blog heette oorspronkelijk een web-log, als het is in feite een logboek van belangen of activiteiten die een individu koos om te posten op het World Wide Web. Na verloop van tijd, kreeg als met de meeste dingen, de term ingekort door het oppakken van de laatste letter b in het woord web, en het op de voorzijde van het logboekbestand voor woord, dat vandaar werd het woord Blog overstag gaan.